جرم نسوز

جرم نسوز

انواع جرم ها و ملات های نسوز

اغلب جرم ها و بتن های این شرکت به طور معمول به گروه های اصلی زیر تقسیم می شوند.

− جرم های پر سیمان

− جرم های متوسط سیمان

− جرم های کم سیمان

توصیه می شود به عمل آوری اولیه و زینترینگ محصولات در دمای 800 درجه و بالاتر متناسب با ترکیب شیمیایی مربوطه توجه شود.

خشک کردن بتن در دمای 104 تا 110 درجه برای حذف آب آزاد ضروری است. همچنین خشک کردن کامل باعث می شود ذرات ناپایدار به فاز کریستالی نزدیک شوند و مقاومت فشاری بالاتری را فراهم کنند.

نرخ گرمایش به ضخامت سازه بتنی بستگی دارد. این امر محصولات هیدراتاسیون را قادر می سازد تا کاملا خشک شوند و در نهایت با سنگدانه ها واکنش داده و پیوندهای سرامیکی تشکیل دهند.

کدآنالیز
ICS TC-R932دانلود
ICS TC-R830دانلود
ICS TC-R729دانلود
ICS TC-R627دانلود
ICS TC-R525دانلود
ICS TC-R423دانلود