ملات نسوز

ICS TM323
ICS TM425
ICS TM525
اینجا کلیک کنید
ICS TM629
اینجا کلیک کنید
قبل
بعدی

ملات نسوز ملاتی است که به عنوان اتصال دهنده برای چيدن آجرهای نسوز در كوره های مختلف صنعتی‌ مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارتی این ملات ها در چیدمان آجرها، ایجاد لایه خنثی بین هر نوع آجر، پیشگیری از هجوم خوردندگی و سرباره و... کاربرد دارد.

ملات های نسوز به دو دسته ملات های سفت شونده در حرارت (گرما خودگیر) و ملات های سفت شونده در هوا (هوا خودگیر) تقسیم می شوند.

کدآنالیز
ICS TM323دانلود
ICS TM423دانلود
ICS TM525دانلود
ICS TM627دانلود