دسته بندی نشده

آجرهای نسوز شاموتی و آلومینایی

  • آجر شاموتی دارای کاربردهای بسیاری است و انواع مختلفی از آن وجود دارد. از مواد اصلی تشکیل دهنده این نوع آجر، می توان به ترکیبی از چند نوع ماده معدنی و اکسیدهای سیلیس و الومین اشاره کرد که میزان سیلیکا در ترکیب حدود 70 تا 40 درصد و میزان آلومینا حدود 20 تا 50 درصد متغیر می باشد. همچنین از دیگر مواد تشکیل دهنده این آجرها میتوان به اکسید آهن، اکسید تیتانیوم، اکسید منیزیم، اکسید کلسیم، اکسید سدیم و اکسید پتاسیم اشاره کرد.
  • آجر آلومینایی یکی از انواع آجرهای نسوز صنعتی است که در بافت خود دارای درصد بالایی آلومینا می باشد. این آجر نیز مانند آجر شاموتی از ترکیبات آلومینا و سیلیکا تشکیل شده است، بطوریکه میزان آلومین آن از آجر شاموتی بیشتر و تا حدود 80 درصد می رسد.

دیرگدازی این نوع آجرها از شاموتی بالاتر است که با افزایش درصد آلومینا، این خاصیت بهبود می یابد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید